info@dansk-energi-service.dk
E-mail addresse
+45 75 72 53 11
Telefonnummer

Varme- og køleflader

Varme- og køleflader

HCB-flader anvendes overalt til opvarmning eller køling af alle former for luft og gas ved hjælp af varmt vand, damp, varmolie, koldt vand eller forskellige former for kølevæske.

Varmevekslere af lameltype (HCB) anvendes hovedsageligt til opvarmning eller køling af luft og i nogle tilfælde til varmegenvinding, ved eksempelvis røggas eller støvholdig luft, som fladerne også kan modificeres til.

Til opvarmning, benyttes inde i rørene varmt vand eller hedt vand, varmolie, procesvæsker eller damp. Til køling benyttes koldt vand, HFC og naturlige kølemidler.

Varme- og køleflader type HCB er lamelvarmevekslere, som er velegnede til de krævende opgaver, hvor pålidelighed og lang levetid er nøgleordet.

varmeogkøleflader
Varme-og-Køleflader

For at kunne tilbyde den rigtige flade er det nødvendigt at have visse oplysninger om luft- og vandmængder, temperaturer, tryktab etc. Vores teknikere kan ved hjælp af et simpelt spørgeskema, hurtigt hjælpe Dem til at finde de rigtige og relevante oplysninger, således at der vælges den rette model

HCB varmefladerne har mange fordele, især fordi de kan fås i mange variationer altafhængigt af arbejdsforholdene. Som eksempel kan nævnes mulighederne for at ændre lamelafstand og vandtilslutning.

Dansk Energi Service A/S ligger stor vægt på at levere de rigtige komponenter til de enkelte opgaver, og foretager derfor en grundig analyse af driftsforholdene førend et løsningsforslag udarbejdes.

Vælges der en HCB-flade fra Dansk Energi Service A/S, får man samtidig mere end 30 års erfaring med industrielle varmevekslere med i købet.