info@dansk-energi-service.dk
E-mail addresse
+45 75 72 53 11
Telefonnummer

Tørkølere

Tørkølere

En tørkøler er lidt det samme som en luftkølende kondenserende køleenhed, hvorimod en tørkøler benytter sig af en væskeløsning, som f.eks. vand, Ethylene Glycol/Vand eller Propylene Glycol/Vand, for at kunne transportere varmen, i stedet for kølemidler og kompressorer. En stor fordel ved et system som dette er, at der ikke finder nogen væskefordampning sted, så der er ikke noget overskydende vand der samler sig. Tørkølere kan spille en vigtig rolle i at hjælpe en bygning med at fungere mere effektivt. Selvom dette udstyr ikke er kendt for at spare på energien, kan det bruges som en kondenserende enhed til en varmegenvindings-køler. Den primære funktion af en køler til varmegenvinding er at tilvejebringe opvarmning eller kølet vand fra energi, der normalt er spildt, men det også kan levere kølet vand til at supplere en bygnings primære kølede vandsystem i tilfælde af nedlukning eller strømsvigt f.eks. Når en varmegenvindings-køler supplerer et kølet vandsystem, skal der være et system til fjernelse af overskydende varme. I visse omstændigheder kan denne type design eliminere behovet for at tilslutte vand- eller luftkølede kølere til f.eks. en bygnings backup-strømforsyning, hvilket potentielt kan reducere størrelsen på en nødgenerator.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA