info@dansk-energi-service.dk
E-mail addresse
+45 75 72 53 11
Telefonnummer

Economisere/røggaskølere

Economisere/røggaskølere

I et kedelanlæg er economizere typisk varmevekslingsudstyr så som varme fluider, bestående af vand og varmetransmissions-fluider, der varmes op til, og normalt ikke mere end kogepunktet for det pågældende medie. Fluidet, som opvarmes i economiseren, bliver ført ind til kedlen som f.eks. fødevand. Economisere har som navnet også antyder evnen til at effektivisere anlæggets brændseløkonomi, idet de kan hive det sidste energi ud af det varme røggas, inden det forlader skorstenen.

Forbrændingskammeret i en kedel er en stor energi sluger. Kedlen kan enten være en hedtoliekedel eller en dampkedel der udsender røggasser igennem en skorsten. En economizer genvinder således en stor del af det overskydende varme fra forbrændingsprodukterne, idet denne varmeveksler monteres lige efter røggasudgangen fra kedlen. I gennemsnit er der mulighed for at for forøge et kedelanlægs brændseleffektivitet med 15 %.

Røggaskøler 2
Vekslere-til-hedtolie

Dansk Energi Service A/S har designet tre forskellige røggaskølere som kan bruges til industrielle kedelanlæg og varmolieanlæg. De tre røggaskølere kan skematisk opridses som:

Type EFB   –   Economisere for kedler optil 30 MW

Type SB    –    Economisere for kedler optil 1500 kW

Type WR   –    Economisere for kedler med høje temperatur- og korrosionskrav op til 30 MW

Røggaskølerne fra Dansk Energi Service A/S fås i mange forskellige størrelser og former og variationer. Alt dette afhænger af den kundens og processens krav til røggaskøleren.

Retfærdiggørelse af installering af en varmeveksler kan være en stor beslutning at tage. Derfor er det altafgørende at kontakte Dansk Energi Service A/S så tidligt som muligt i processen for at finde den helt rigtige løsning. Vi er sikre på at vi kan opfylde dine tekniske krav uanset kompleksitet.