info@dansk-energi-service.dk
E-mail addresse
+45 75 72 53 11
Telefonnummer

Riga, Letland

Dansk Energi Service > Riga, Letland

I economizeren bliver varmen fra røggassen fra master-kedlerne brugt til at varme fjernvarme-returvandet, før det bliver ledt videre til master-kedlen. Dette generer enorme energibesparelser.

Ved opfølgning af economizernes installation blev det vist at effektiviteten af anlæggets 3 kedler til naturgas blev forøget fra 92% til 100%. Med de på tidspunktet (efterår 2009) gældende brændstofpriser havde man en tilbagebetalingstid på 3 år.

Leverancen blev fulgt med stor interesse, da det er den første economizer af denne størrelse installeret i Letland. Economizeren består af 24 varmevekslerunits, produceret i rustfrit stål – AISI 316 – bygget i to separate kabinetter som også er fremstillet af AISI 316.

Ved spidsbelastning, vil 800 m3 fjernvarme-returvand passere igennem economizeren pr. time. Dette svarer ligeledes til en røggasmængde på omkring 180000 kg pr. time. Samtidig bliver der dannet 6 m³ kondensvand pr. time.

Denne ekstra optimering af energiforbruget giver i sammenligning med traditionelle ikke kondenserende anlæg en besparelse på 10 MW.

KlientRiga Imanta
CaseEconomizer til naturgasfyr

Projekt Titel

Dansk Energi Service A/S leverede i juni 2009 et Economizer-anlæg på 10 MW til Riga Siltums, hovedleverandøren af varme til Riga. Anlægget blev færdiggjort i efteråret 2009 i god tid før vintersæsonen satte ind. Economizeren blev monteret på Imantas kraftværk som leverer en stor del af varmen i Riga by.