info@dansk-energi-service.dk
E-mail addresse
+45 75 72 53 11
Telefonnummer

Marstal Fjernvarme

Dansk Energi Service > Marstal Fjernvarme

Marstal Fjernvarme

Et ORC-anlæg bliver brugt til kraftvarmeproduktion. Dvs. simultant produktion af varme og elektricitet hvilket er
ideelt til isolerede forbrugere som f.eks. fjernliggende egne og øer hvor omkostningen for energiproduktion eller
energitransmission er for høje. Her kan man med fordel anvende et ORC-anlæg hvor man samtidig også kan anvende
biomasse som brændsel. Dette er netop tilfældet i Marstal fjernvarme hvor man har et 100 pct. Grøn fjernvarme- og
elektricitetsnetværk.

Af de mange leverancer og opgaver som blev leveret i løbet af projektet kan nævnes:

 • Konstruktion, design og montage af 1 x 3,2 MW flisfyret varmoliekedel til opvarmning af varmolie
 • Konstruktion, design og montage af 1 x 471 kW højtemperatur economizer, varmolie / røggas varmeveksler
 • Konstruktion, design og montage af 1 x 439 kW lavemperatur economizer, varmolie / røggas varmeveksler
 • Konstruktion, design og montage af 1 x 250 kW luftforvarmer, luft / røggas varmeveksler
 • Levering og montage af 1 x 8000 liter, 2 baro ekspansionsbeholder til varmolie
 • Levering og montage af 1 x 8000 liter, 2 baro opsamlingsbeholder til varmolie
 • Konstruktion, design og montage af 1 x nødkøler på 3 m3 og maks ydelse på 758 kW af typen vand / varmolie, varmeveksler
 • Konstruktion, design og montage af 1 x stripningsanlæg med simultant og kontinuert indsprøjtning af N2 i varmoliebad til rensning af varmolie mht. skadelige gasarter
 • Levering og montage af skudrensesystem / sodrensesystem til at tackle naturlige komplikationer med
  sodpartikler i forbindelse med afbrænding af biomasse
KlientMarstal Fjernvarme
CaseLevering af varmoliekedler

Projekt Titel

Marstal Fjernvarme har som led i deres vedvarende-energi projektering af deres fjernvarmenetværk anvendt Dansk Energi Service A/S som en stabil og teknisk kyndig partner med succes. Marstal fjernvarme er Nordens eneste anlæg af ORC typen.