info@dansk-energi-service.dk
E-mail addresse
+45 75 72 53 11
Telefonnummer

Kedelcentral Sønderborg

Dansk Energi Service > Kedelcentral Sønderborg

Kedelcentral Sønderborg

Det var bestemt at den nye varmecentral skulle være biooliefyret. Dette indebar at et kompleks problem med handling og regulering af udstyret skulle igangsættes. Også en stor del engineering var der brug for inden igangsætning af projektet da kedelcentralen var forbundet til et nyt solcelleanlæg.

Af de mange leverancer og opgaver som blev leveret i løbet af projektet kan nævnes:

 • Levering og montage af 2 x 3 MW varmtvandskedler
 • Levering og montage af 18 x 1 ½” specialventiler til sodrensningssystemet som er indbygget i kedelbund
 • Levering og montage af 2 x RAY biooliefyret rotationsbrændere med fuld udstyrspakke
 • Komplet El og styrings entreprise med styretavler, kabelføring, brænderstyring, signaler til SRO, PLC
  operatørpanel, indreguleringsrapporter og El-dokumentation
 • Levering af skorsten med 2 kerner til de to varmtvandskedler
 • Levering og montage af 2 x 50 m3 bioolietanke udført som dobbeltvægget jordtank
 • Konstruktion og montage af olieforsyningssystem med bl.a. oliepumpesystem og rørveksler til forvarmning af bioolie
 • Konstruktion og montage af rørinstallation for hele kedelcentralen i størrelsesorden DN200 til DN50
 • Konstruktion, design og montage af røgkanaler og luftkanaler for 6 MW kedelanlæg
 • Levering og montage af 1 MW pladevarmeveksler af typen vand / vand
KlientSønderborg Fjernvarme
CaseMontage af nyt biooliefyr

Projekt Titel

I forbindelse med opførelse af en ny varmecentral i Vollerup havde Sønderborg fjernvarme brug for en teknisk
kyndig samarbejdspartner.