info@dansk-energi-service.dk
E-mail addresse
+45 75 72 53 11
Telefonnummer

Danish Crown Horsens

Dansk Energi Service > Danish Crown Horsens

Danish Crown, Horsens

Danish Crown havde meget målrettet i hele projekteringen gået efter hidtil usete energioptimeringsniveauer på et slagteri. Derfor var det også nødvendigt at hive alt energien ud af røggassen inden man sendte det til
rensning og derefter ud til atmosfæren. Dansk Energi Service leverede derfor også to separate og unikke
røggasanlæg for flamberingsovnene, med dertilhørende røggasvekslere, bypass-rørføring og komplet styreskab.
Danish Crown i Horsens er Nordeuropas største slagteri med 4 mio. slagtede grise pr. år og ca. 1400 ansatte (2009).

Derfor er vi ved Dansk Energi Service A/S stolte af at have bidraget til opbygningen af anlægget.

 

Af de mange leverancer og opgaver som blev leveret i løbet af projektet kan nævnes:

  • Fremstilling og levering af 1 x flamberingsovn af typen HAD 132 R med en maksimal kapacitet på 3500 kW og et brændersystem med 132 gasbrænderhoveder
  • Fremstilling og levering af 1 x flamberingsovn af typen HAD 88 R med en maksimal kapacitet på 2200 kW og et brændersystem med 88 gasbrænderhoveder
  • Konstruktion, levering og montage af 2 x gasramper / gasrørsinstallationer til de to flamberingsovne
  • Levering af komplet El-entreprise med styreskab og kabelføring til de to flamberingsovne og tilhørende
    røggasanlæg
  • Konstruktion, levering og montage af 2 x røggasanlæg til ovn 1 og 2 med tilhørende 1 x 1200 kW røggaskøler, 1 x 1000 kW røggaskøler, 4 x Ø800 højtemperatur-røggasspjæld, ventiler, instrumentering, 2 x bypass-streng og 2 x Ø800 røggassuger
KlientDanish Crown Horsens
CaseLeverance af Flamberingsovne

Projekt Titel

I forbindelse med opførelse af et nyt slagteri i Horsens havde Danish Crown brug for en leveringsdygtig samarbejdspartner til levering af de teknisk krævende og nødvendige slagteriovne / flamberingsovne til forarbejdning af kødet.

Dansk Energi Service A/S blev i samarbejde med SFK Systems A/S udvalgt til at udføre arbejdet med at opføre de to flamberingsovne og dertilhørende gasforsyning til anlæggene.