info@dansk-energi-service.dk
E-mail addresse
+45 75 72 53 11
Telefonnummer

Svideovne

Svideovnene anvendes til høj og dyb svidningsgrad af grisekroppe efter skoldeprocessen og hårstødningen, og udføres i modeller med slagtehastighed op til 400 grise pr. time. Svidningen udføres med en slagtekrop ad gangen.

Svideovnene består af en svideovnsbrænder placeret i bunden af ovnen, og 2 ovnhalvparter på hjul. Svideovne fås i 3 størrelser i h.h.v. SO, SVIN og SVIN/SO.

Svideovnsbrændere:

Svideovnsbrændere fås både som gasoliefyrede, naturgasfyrede eller LPG-gasfyrede

Svideovne
Svideovne pic 2

Gasbrændermodellen type RCU-G udføres med elektronisk styring, og dimensioneret til anvendelse med høj slagtetal, og fås i energieffektiv modulerende udførelse med high/low flamme og temperaturstyring i ovn. Oliebrændermodellen type RC250F fås i h.h.v. 2-trins og modulerende udførelse.

Svideovnsforinger:

Ovnhalvparterne udføres med indbygget ildfast foring af keramisk fibermateriale og ildfaste sten kan modstå temperaturer på op til 1500 C og andre påvirkninger i ovnen.