info@dansk-energi-service.dk
E-mail addresse
+45 75 72 53 11
Telefonnummer

Biomasseanlæg

DES arbejder på flere områder indenfor biomasse feltet, det være sig biogas, varmepumper, sol, træflis og træpille løsninger.

Du fortæller os dine ønsker/krav, og vi afdækker de muligheder der kan leve op til disse.

biomasseanlæg
biomasseanlæg pic 2

Om der er tale om et nyt anlæg, renovering af bestående anlæg eller andre ændringer/tiltag, så kontakt os for en drøftelse af mulighederne.

Ønsker du at få en vurdering af om dit anlæg med fordel kan konvertere fra fossile brændsler til ikke fossile brændsler og dermed måske opnå tilskud fra VE midlerne, så kontakt os ,og vi kan foretage en nærmere undersøgelse heraf.