info@dansk-energi-service.dk
E-mail addresse
+45 75 72 53 11
Telefonnummer

Vekslere til hedtolie

Dansk Energi Service > Løsninger > Hedtolieanlæg > Vekslere til hedtolie

Dansk Energi Service A/S har mange års erfaring med konstruktion og levering af industrielle varmevekslere. Dette gælder også diverse varmevekslere til hedtolieanlæg.

I hedtolieanlæg som alle andre energiproducerende anlæg, sigtes der naturligvis efter den højest mulige energieffektivitet. Dette er også nøgleordet når Dansk Energi service A/S leverer varmevekslere til hedtolieanlæg.

Vekslere-til-hedtolie
Vekslere-til-hedtolie

Hvad enten det er hedtolie varmevekslere til røggaskøling / economisere, luftforvarmere eller varmevekslere til forbrugersiden kan vi levere det. Vi leverer:

  • Røggas / Hedtolie Vekslere
  • Luft / Hedtolie Vekslere
  • Gas / Hedtolie Vekslere
  • Vand / Hedtolie Vekslere
  • Damp / Hedtolie Vekslere
  • Væske / Hedtolie Vekslere

Da designet af en varmeveksler er komplekst og meget vigtig for anlæggets driftssikkerhed, opfordrer vi til at man tager kontakt til Dansk Energi Service A/S så tidligt som muligt i projekteringsfasen.

Se i øvrigt vores omfattende produktside med industrielle varmevekslere. Alle varmevekslere bliver naturligvis produceret iht. gældende normer og lovkrav som PED og EN. DES A/S varmevekslere fås i alle kapaciteter fra få kW til store vekslere på flere MW.