info@dansk-energi-service.dk
E-mail addresse
+45 75 72 53 11
Telefonnummer

Service af hedtolieanlæg

Dansk Energi Service > Løsninger > Hedtolieanlæg > Service af hedtolieanlæg

Et hedtolieanlæg er som alle andre industrielle anlæg, bestående af mange komponenter og medier, som hver især skal fungere optimalt, for at den samlede drift af anlægget foregår fejlfrit og stabilt. Det betyder naturligvis at komponenterne og medierne skal vedligeholdes med jævne mellemrum, for at bibeholde kontinuiteten i det samlede anlæg.

Selvom hedtolieanlæg som bekendt er betydelig mere simpel opbygget end f.eks. tilsvarende højtemperatur damp- eller varmtvandanlæg, er der alligevel en række sikkerhedsprocedurer og anbefalede vedligeholdelses terminer, der skal overholdes.

Dette service er vi i Dansk Energi Service A/S meget erfarne og kompetente til. Dansk Energi Service A/S (tidligere SCHILLER ENERGI, opkøbt af DES A/S) har i kraft af vores mangeårige virke på markedet (hedtolie-branchen), faktisk siden 1966, opsamlet en del erfaring mht. drift af disse anlæg.

Service-af-hedtolieanlæg
Service-af-hedtolieanlæg pic 2

Dansk Energi Service tilbyder følgende service vedrørende:

  • Eftersyn af anlæg iht. brandteknisk vejledning nr. 20 der omhandler hedtolieanlæg
  • Rensning af hedtolieanlæg
  • Olieskift på hedtolieanlæg
  • Eftersyn af på brændere
  • Analyse af hedtolieprøver
  • Afhjælpning af driftsforstyrrelser
  • Reparation og vedligeholdelse af hedtolieanlæg, procesanlæg og højtemperaturanlæg
  • Løbende vedligeholdelse iht. gældende regler på området

Grundet den robuste konstruktion og design af SCHILLER Energi’s hedtolieanlæg oplever vi mange gange at anlæg helt tilbage fra 80’erne stadig kører uden, at der bliver ført regelmæssigt service på det. Vi råder derfor alle folk med hedtolieanlæg til at tage en kontakt til os, enten for at få udført service, eller bare en helt uforpligtende snak.

Kontakt os på følgende telefoner:

Tlf.:               75725311
Tlf.:               76428116