info@dansk-energi-service.dk
E-mail addresse
+45 75 72 53 11
Telefonnummer

DEM Produktion

Placering af solvarmeanlæg

 • Placering og tilslutning af solarpaneler
 • Rør tilslutninger til vekslestation,
  80% fabrikeret i værksted,
 • Pre-isoleret røranlæg til akkumuleringstank,
 • Sporbare svejsninger inkl. dokumentation,
 • 20% røntgen op rørsvejsninger
  100% røntgen på pre-isoleret rørsvejsninger

Varme genvinding

 • Røggasveksler produceres i egen værksted
 • Præ-fremstilling af komplet vekslerunit for direkte montage,
  Inkl. pumper, røranlæg, trykholderanlæg, styring osv.
 • Alle størrelse vekslere/economiserne
 • Øge jeres energioptimering

Fjernvarme

 • Design af ny, eller ombygning af eksisterende fjernvarmeanlæg, tegnet som 2D / 3D model.
 • Vi har et stor erfaring med placering af kedler, veksler, pumpestationer, instrumentering, vandbehandling osv.
 • Vores certificerede svejsere præ-fabrikerer rør m.m. på eget værksted
 • Svejsninger er 100% sporbar og dokumenteret.