info@dansk-energi-service.dk
E-mail addresse
+45 75 72 53 11
Telefonnummer

Biobrændsel

Generelt om biobrændsel

Vi tilbyder biobrændsel kedler bygget ind i f.eks. containermoduler med kapacitet fra 150 kW – 6 MW, komplet med relevant hjælpeudstyr, brændselsindføring og aske udmadning samt udstyr til røggasrensning.

Biobrændselskedler kan også udføres som anlæg bygget ind i traditionelle bygninger eller eksist. kedelcentral.

Vor produktsortiment sikrer en høj kvalitet og vi udfører komplette løsninger efter kundens krav. Vi har kombineret innovativ teknologi med mange års erfaringer og råder over vedligeholdelse- og serviceorganisation.

Vores produktsortiment omfatter alt, hvad der er nødvendige for energiproduktion og såvel varmtvand, hedtvand som damp anlæg samt lager- og fødesystemer af forskellig art.

Vor produkt sortiment bygger på nøglefærdige løsninger, som har meget lave drifts- og vedligeholdelses omkostninger p.g.a. et meget robust anlæg.