info@dansk-energi-service.dk
E-mail addresse
+45 75 72 53 11
Telefonnummer

Hvad er et vandbehandlingsanlæg?

Dansk Energi Service > Info > Viden om > Hvad er et vandbehandlingsanlæg?
Vandbehandlingsanlæg

Man benytter sig af vandbehandlingsanlæg, når man skal have rent vand til eksempelvis produktion af produkter som skal være helt rene, som f.eks. medicin, bioteknologi, laboratorieudsyr, sæbeprodukter og lignende.

I vandbehandlingsanlæg benytter man sig ofte af membranteknologi, som er en proces, der fjerner uønskede bestanddele fra vandet. En membran er en barriere, der tillader visse stoffer at passere, mens andre blokeres.

Vandbehandlingsanlæg bruger forskellige typer membraner og processer til at rense overfladevand, grundvand og spildevand til at producere vand til industri og drikke.

Vandbehandlingsanlæg er noget vi er meget kendte for i Danmark, vi har mange forskellige anlæg rundt omkring i landet, af meget høj kvalitet og professionalisme.  

Hvad er varmoliekedler?

Typisk fungerer vand som varmebærer for industrielle varmesystemer. Ved højere temperaturer kræver vand højere arbejdstryk, som måske ikke altid er ønskeligt set fra et installations- eller sikkerhedsmæssigt synspunkt.

Når man overvejer industrielle varmesystemer, er høje temperaturniveauer ofte en stor fordel, når en højtemperatur-procesudgang er det ønskede resultat. I design af varmoliekedler anvendes syntetiske og oliebaserede termiske væsker som varmebærer i stedet.

Denne olie fungerer ved næsten atmosfærisk tryk, der når op til 300 grader celsius. Alligevel fungerer det ligesom enhver anden opvarmningsvæske, da det afkøles og opvarmes, mens det passerer gennem systemet.

Kontakt os idag!

Hvad er hedtoliekedler?

Hedtoliekedler anvender indirekte metoder til opvarmning af et stof eller et system. Kedlen bruges til at opvarme en mellemliggende væske (ofte vand, olie eller glykol). Denne mellemvæske anvendes derefter til at overføre varme til slutmålet.

Slutmålet kan være procesudstyr eller andre væsker under overførsel eller mens de opbevares i en tank. Fordelen ved hedtoliekedler er, at det fungerer med et medium, det termiske fluid. Genstanden, der opvarmes, kommer aldrig i direkte kontakt med apparatet.

Dette muliggør meget fin kontrol over opvarmningen af ​​genstanden, hvilket er ideelt til langsomme processer, der kræver præcis timing af opvarmningen.

Hvad er hedtolieanlæg?

Et hedtolieanlæg består af en pumpe, der skubber varmeoverførselsvæsken gennem et isoleret rørsystem til et varmeapparat til behandlingsudstyret. Der er en ekspansionsbeholder på systemet, der giver mulighed for udvidelse af den varme olie, når den bliver opvarmet og sammentrækkes, når den varme olie køles ned.

Der er to typer pumper, der bruges i et varmt oliesystem. Der er en gearpumpe (ikke som almindeligt anvendt) og centrifugalpumpe (den foretrukne type pumpe, fordi den kan tillade højere strømningshastigheder at sikre, at der er turbulent strømning gennem varmeapparatet).

Pumpen holder varmeoverførselsvæsken strømmende, og hvis den nogensinde stopper, vil der opstå store problemer med systemet. Termiske olievarmere fungerer efter samme princip som dampbaserede anlæg.

Processen i hedtolieanlæg begynder med identificeringen af ​​den mest passende opsætning for et givet processystem. Derefter vælges komponenter med tilstrækkelig styrke, og varmeren konstrueres.

Når du konstruerer disse enheder, er det vigtigt, at arbejdsvæsken (hedtolien) opretholder en temperatur mellem oliens flammepunkt og brændpunkt. Andre forhold, der fremmer det mekaniske nedbrud, såsom lækager, skal selvfølgelig undgås.

Det er også vigtigt at sikre, at arbejdsvæsken er helt indeholdt og ikke udsættes for fugt eller direkte sollys. Et hedtolieanlæg kan fungere som en effektiv løsning, hvis alle disse forholdsregler tages.

    Skriv til os og vi finder den optimale løsning til dig