info@dansk-energi-service.dk
E-mail addresse
+45 75 72 53 11
Telefonnummer

Hvad er et trykforøgeranlæg?

Dansk Energi Service > Info > Viden om > Hvad er et trykforøgeranlæg?
Trykforøgeranlæg

Et trykforøgeranlæg er en type centrifugalpumpe, der bruges til at øge væsketrykket, der allerede strømmer fra et sted til et andet i en rørledning.

De bruges i mange forskellige anvendelser og kan bruges i kombination med lodrette turbinepumper eller lodrette nedsænkbare pumper for yderligere at øge trykket (hovedet) på kunstvanding eller drikkevand, der pumpes fra brønde.

Trykforøgeranlæg bruges ofte i rørledninger til at tilføje tryk (hoved) for at flytte væsken videre til den næste pumpe eller til dens endelige destination i slutningen af ​​rørledningen.

Og de bruges i mange procesapplikationer, hvor det tryk (hoved), der kræves til servicen, er mere end en pumpe kan levere, eller hvor en anden pumpe er påkrævet for at sikre, at pumperne ikke kaviterer.

Hvordan virket et trykforøgeranlæg?

De fleste er centrifugalpumper, der er afhængige af et eller flere hjul til at trække den pumpede væske ind i pumpen og for at øge dets tryk, når væsken passerer gennem hjulet og det spændende eller diffuserende hus.

Nogle er enfasede, hvilket betyder, at de har et enkelt hjul. Disse bruges generelt til processer, hvor den ekstra mængde tryk (hoved) ikke er vigtig.

Der er også flerstregskonfigurationer, der involverer mere end et hjul, som bruges til at levere højere hoveder, som det ville være nødvendigt at flytte vand op til væsentligt højere højder eller gennem meget længere rørledninger.

Kontakt os idag!

Hvornår og hvor benytter man sig af trykforøgeranlæg?
 • Flytte vand op ad en bakke
 • I kedler
 • Pumpe vand op gennem lejlighedskompleks
 • Rengørings- og sprøjtesystemer med højt tryk
 • Systemer til filtrering
 • HVAC
 • Generel rengøring
 • Overalt, hvor der kræves højere pres
 • Enkelttrins trykforøgeranlæg bruges i private boliger eller andre bygninger, der er langt fra den kommunale vandforsyning, eller hvor vandtrykket i bygningen er utilstrækkelig. De er også nyttige til kunstvandingssystemer, hvis brøndpumpen ikke har tilstrækkeligt tryk (hoved) til den afstand vandet har brug for at bevæge sig i, og hvor stort et felt skal vandes.

 

I et vandfordelingssystem bruges et trykforøgeranlæg til at skubbe vand gennem vandledningen og øge vandtrykket på steder, hvor vandstrømningen naturligt falder.

Vandreservoiret er stationeret på specifikke steder i hele distributionssystemet for at give mulighed for yderligere opbevaring og levering af drikkevand til samfundet.

Et trykforøgeranlæg består af forskellige pumper og ventiler; rør; kontroller; alarmer og systemer til overvågning af pumpens drift og vandstand.

Et vandlagringsreservoir har mange af de samme komponenter som et trykforøgeranlæg; det største element i reservoiret er imidlertid den underjordiske lagerfacilitet, hvor drikkevand holdes i reserve til nødbrandbeskyttelsesformål samt distribution til boliger.

  Skriv til os og vi finder den optimale løsning til dig