info@dansk-energi-service.dk
E-mail addresse
+45 75 72 53 11
Telefonnummer

Hvad er tørkølere?

Dansk Energi Service > Info > Viden om > Hvad er tørkølere?
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

En tørkøler svarer til en luftkølet kondensationsenhed, men anvender en flydende opløsning, såsom vand, etylenglykol / vand eller propylenglykol, til at overføre varme i stedet for kølemiddel og kompressorer.

Disse systemer ses ofte i datacentre, hvor overskydende varme skal fjernes, men visse lave fugtighedsniveauer er ikke påkrævet. Vandet eller opløsningen absorberer varme fra rummet og overfører det ud til den tørre køler, der bruger en række kondensvifter til at udføre sin afkøling.

En betydelig fordel ved denne type system er, at der ikke finder nogen væskefordampning sted. Tørkølere kan ofte afvise større mængder varme i et meget mindre aftryk end traditionelle direkte ekspansionsluftkølede kondenseringsenheder, hvilket kan være en fordel for projekter med begrænset grund- eller tagareal.

Tørkølere blev designet til at opnå en optimal udveksling af termisk energi mellem luft og et kølemiddel eller væske. For at tørkølere kan arbejde, skal lufttemperaturen være køligere end vandet i systemet. For at afkøle systemvæsken strømmer varm procesvæske gennem de tørre kølerør.

Denne væske afkøles derefter af den relativt kolde omgivende luft, der tvinges gennem spolen.

Kontakt os idag!

Tørkølere bruges i flere bygningstyper og applikationer i hele VVS-branchen, herunder følgende:

  • Datacentre
  • Kontorbygninger
  • Hospitaler / medicinske kontorbygninger
  • Industrielle / processystemer
  • Varmeoverførsel / genvinding
  • Elproduktion
  • Induktionsafkøling

Tørkølere kan spille en betydelig rolle i at hjælpe en bygning med at fungere mere effektivt. Selvom dette udstyr ikke er kendt for at spare energi, kan det bruges som en kondenserende enhed til en varmegenvindingsafkøler.

Den primære funktion af en varmegenvindingskøler er at tilvejebringe opvarmning eller kølet vand fra energi, der normalt spildes, men det kan også give koldt vand som supplement til en bygnings primære kølevandssystem i tilfælde af nedlukning.

Når en varmegenvindingskøler supplerer et kølet vandsystem, skal der være et system til at fjerne overskydende varme. Dette er den perfekte anvendelse til en tørkøler, der fungerer som en kondensator eller køletårn.

I visse omstændigheder kan denne type design eliminere behovet for, at der tilsluttes vand eller luftkølede køleapparater til bygningens back-up strømforsyning, hvilket potentielt kan reducere omfanget af en nødgenerator.

Hovedfunktionen i en tørkøler er, at afkøle og opretholde temperaturen på varmt vand på et bestemt niveau. Tårnet fungerer efter et princip om varmeoverførsel og drives af en elektrisk motor.

Kobberrørene eliminerer unødvendig lækage efter installationen. Rørene tillader også bedre varmeoverførselseffektivitet.

Den positive og kontrollerede ekspansion mellem røret og finnen giver en ren, glat indre røroverflade til vandtrykfald og garanterer en ensartet varmeoverførsel. Den stive galvaniserede stålramme giver god beskyttelse mod rørskader under udvidelse og installation.

Den er også monteret på en tung kanals basisramme. De aksiale flowventilatorer er meget støjfrie. Motorens forholdsvis lave hastighed minimerer støj og øger effektiviteten kraftigt. Motorerne er specielt designet til at kunne modstå udfordringer som bl.a. fugt, partikler, regn og støv.

Hvis du kunne tænke dig at få installeret tørkølere i din virksomhed, eller lign. Så tøv ikke, der er masser af muligheder, for at du kan få opsat tørkølere på din fabrik. Der er rigtig mange forhandlere i Danmark, som tilbyder opsætning og salg af tørkølere.

    Skriv til os og vi finder den optimale løsning til dig