info@dansk-energi-service.dk
E-mail addresse
+45 75 72 53 11
Telefonnummer

Hvad er en pumpestation?

Dansk Energi Service > Info > Viden om > Hvad er en pumpestation?
Pumpestation

Pumpestationer er en nødvendighed for mange typer virksomheder og kan bruges til spildevand, dræning og fjernelse af støv. Pumpestationer bruges til forskellige infrastruktursystemer typisk i industrien til at pumpe væsker fra A til B.

Den type pumpe du har brug for, bestemmer de materialer, enheden er konstrueret ud fra. Normalt er pumpestationer bygget ved hjælp af materialer, der tilbyder balance mellem holdbarhed, fleksibilitet og omkostningseffektivitet – som beton, polyethylen eller glasfiber.

Alle ovennævnte faktorer vil også påvirke omkostningerne forbundet med at anskaffe en pumpestation. Og en anden afgørende faktor, der er involveret i din enheds omkostninger, er, om din pumpestation leveres forudstyret.

Dette sparer installationstid, hvilket reducerer behovet for at dedikere personaletimer til opsætning, vedligeholdelse og andre lignende opgaver, som det kræver.

Hvordan virker en pumpestation?

Pumpestationer består af pumper, motorer og en masse ventiler. I betragtning af deres hydraulik og elektriske styringer er pumpestationer meget tekniske, men i sin essens, for at arbejde korrekt og effektivt, er de indstillet til at give en specificeret væskestrøm ved et specificeret tryk for at levere væsken fra startpunktet til den ønskede lokation.

Pumpestationer kan indstilles på forskellige måder, at arbejde på. For eksempel kan en pumpestation have en hovedpumpe og en standbypumpe eller 2 hovedpumper og en enkelt standbypumpe eller 3 hovedpumper og ingen standbypumpe.

Naturligvis er systemets størrelse, omkostninger og acceptabel nedetid uden væskestrøm alle faktorer, der skal tages i betragtning, når man fastlægger den korrekte opsætning for hvert system. Inden for et givet system kan du også have en række forskellige typer pumper.

Endesug, nedsænkende, lodret turbine og lodrette flertrins centrifugalpumper er nogle af de forskellige typer pumper, som du oftest finder, når du undersøger pumpestationer.

Kontakt os idag!

Pumpestationen skal give et tilstrækkeligt pres til at overvinde tyngdekraften i vandet. Når dette trykniveau er opfyldt, vil der være nok tryk til at bevæge væske med den nødvendige strømningshastighed. Dette er en simpel matematisk ligning, og pumper er designet til at være programmerbare, så vandstrømningshastigheden let kan justeres.

En elektronisk controller, der enten er direkte knyttet til selve pumpestationen eller betjenes fra en anden lokation, bruges til at indtaste de nødvendige data. Ligningen beregnes ved at tage hensyn til alle rør (deres dimensioner), ekstra fittings, ændringer i højden og eventuelle andre dele, der kan have indflydelse på vandsystemets tryk.

Det er vigtigt at se på rørenes indgangsdimensioner, alle retningsændringer i rørledningen (45 og 90 graders bøjninger), forskellige ventiltyper samt dimensionerne på eventuelle udløb langs systemet skal alle tages i betragtning ved beregning af trykket nødvendigt for at overvinde systemtrykket og for at få vandet til at bevæge sig.

I denne beregning er det også vigtigt at se på de forskellige egenskaber for den væske, der skal pumpes. Så for vand er det vigtigt at tjekke ujævnhedsfaktoren såvel som den friktion, som væsken giver på rørledningen.

Væsker som vand vil have meget lidt friktion, dog kan spildevand og kemikalier være tyktflydende, og derfor skal der være et højere pres for at bevæge dem gennem rørledningen.

    Skriv til os og vi finder den optimale løsning til dig