info@dansk-energi-service.dk
E-mail addresse
+45 75 72 53 11
Telefonnummer

Hvad er et køletårn?

Dansk Energi Service > Info > Viden om > Hvad er et køletårn?
Køletårn

Køletårne ​​er en speciel type varmeveksler, der gør det muligt for vand og luft at komme i kontakt med hinanden for at sænke temperaturen på det varme vand.

Under arbejdsprocessen med køletårnet fordamper små mængder vand, hvilket sænker temperaturen på det vand, der cirkulerer gennem køletårnet.

Kort fortalt, er formålet med et køletårn at køle vand ned, der bliver opvarmet af industrielt udstyr og processer. Det varme vand kommer i køletårnet (fra den industriel proces) og kommer ud af køletårnet koldt (tilbage til den industrielle proces).

Her ser vi så køletårnsfunktionerne og indre funktion af køletårne ​​til forskellige anvendelser.

Det varme vand skyldes normalt klimaanlæg eller andre industrielle processer. Dette vand pumpes gennem rør direkte ind i køletårnet.

Køletårndyser bruges til at sprøjte vandet ud på “fyldmediet”, hvilket bremser vandstrømmen ned og udsætter den maksimale mængde vandoverfladeareal, der er bedst for den bedste luft-vandkontakt.

Vandet udsættes for luft, når det strømmer gennem køletårnet. Luften trækkes herfra af en elektrisk- og motordrevet “køletårnsventilator”.

Når luften og vandet samles, fordamper en lille volumen vand, hvilket skaber en afkøling. Det kolde vand pumpes tilbage til processen/udstyret, der så absorberer varme eller kondensatoren.

Det gentager denne proces igen og igen for konstant at nedkøle det opvarmede udstyr eller kondensatorer.

Kontakt os idag!

Hvad er fordampningskøling?

Fordampningskøling er den proces, hvor varmt vand fra en industriel proces pumpes op til toppen af ​​køletårnet, hvor vandfordelingssystemet er. Vandet distribueres derefter ved afkøling af tårndyser til det våde dæk.

Samtidig trækkes luft gennem luftindtagsskiverne, der tvinger vand til at fordampe. Fordampning bevirker, at varmen fjernes fra fyldningsvandet. Den varme luft stiger naturligvis ud af dækket. Et HVAC-køletårn bruges til bortskaffelse af varme fra køleapparater.

Luftkølede kølere er mindre effektive end vandkølede køleapparater på grund af afvisning af varme fra tårnvand nær vådpære-temperaturer. Traditionelle HVAC-opvarmnings- og kølesystemer bruges i skoler, store kontorbygninger og hospitaler.

På den anden side er køletårne ​​meget større end traditionelle HVAC-systemer og bruges til at fjerne varme fra køletårnvandssystemer i petroleumraffinaderier, -anlæg, forarbejdningsanlæg til naturgas, petrokemiske anlæg og andre industrielle processer og faciliteter.

Hvad er køleflader?

Køleflader bruges sammen med kølet vand til afkøling af luft i klimaanlæg. Ved hjælp af en vand/glykolblanding bruges de oftest i større bygninger, der har kølerum. Materialevalget er det samme som for finnede varmespiraler.

Kølede vandspiraler er normalt udstyret med en drypbakke til opsamling af vanddråber, der kondenserer, når luften passerer over finnerne. Køleflader er normalt konstrueret af kobberrør med udvidet aluminiumspladefinner med selvafstandskraver for at sikre effektiv varmeoverførsel.

Det afkølede vand strømmer gennem rørene fra forbindelseshovedmanifolderne ind i individuelle kredsløb dannet med kobberreturbøjninger. Varmen overføres fra luften, der strømmer over finnerne og rørene i vandet, der strømmer gennem rørene.

Spoleenheden er indeholdt i et plademetalhus med en drænbakke til opsamling af kondensatet, der vil blive produceret, når luften afkøles under dugpunktet.

    Skriv til os og vi finder den optimale løsning til dig