info@dansk-energi-service.dk
E-mail addresse
+45 75 72 53 11
Telefonnummer

Hvad er en dampgenerator?

Dansk Energi Service > Info > Viden om > Hvad er en dampgenerator?
Dampgenerator

En dampgenerator er et system til generering af damp, hvis mest væsentlige komponent er en kedel. I et sådant system opvarmes vand og omdannes til damp.

Det kendetegner også en dampgenerator, at der er et meget lavt vandindhold. Dette ligner lidt princippet i en såkaldt flashkedel. Den sædvanlige konstruktion er som en spiralspole af vandrør arrangeret som en enkelt eller monotub spole.

Cirkulationen gennemføres én gang og pumpes under tryk som en tvungen cirkulationskedel. Den smalle rørskonstruktion, uden tromler eller tanke med stor diameter betyder, at de er sikret mod virkningen af en eventuel eksplosion selv hvis det arbejdes med de høje tryk.

Pumpestrømningshastigheden er justerbar i henhold til den på det tidspunkt krævede dampmængde. Brænderens output er gasspjældet for at opretholde en konstant arbejdstemperatur. 

Det krævede brænderoutput varierer afhængigt af mængden af ​​vand, der fordampes: dette kan enten justeres ved åben sløjfekontrol i henhold til pumpens gennemstrømning eller ved hjælp af en lukket kontrol for at opretholde den målte temperatur.

Hvem bruger en dampgenerator?

Forbrugere af damp er blandt andet generatorer eller turbiner i kraftværker til generering af energi, dampmotorer og turbiner, konverterer termisk energi til mekanisk energi. Derudover termiske kraftværker, der leverer termisk energi.

Endeligt også den kemiske industri og metalindustrien, som begge har mange varmekrævende processor. Temperaturen og trykket på den dannede damp reguleres til de passende værdier for den respektive dampforbruger.

Inden for dampgeneratorer er det primært to typer:

  • Stone-Vapor-typen
  • Clayton-typen

Kontakt os idag!

Hvad kendetegner en Stone-Vapor dampgenerator?

En af de mest kendte design inden for dampgeneratorer er Stone-Vapor. Det er af mange kendt som den mest foretrukne type inden for dampgeneratorer. Kedlens indre hus danner en lodret klokke med et ydre lufttæt cylindrisk hus. Olie- eller gasbrænderen monteres øverst, over spolerne og vender nedad. 

Varmeelementet er et enkelt rør, der er arrangeret i et antal spiralformede cylindre. De første spiraler (i strømningsretningen) er rør med lille diameter, indpakket i sving med stor diameter. 

Efterfølgende drejninger vikles inde i dette, og røret har en gradvis stigende diameter for at muliggøre en konstant strømningshastighed, når vandet fordamper til damp og danner bobler. 

Dampudløbet er fra den sidste drej i bunden af ​​den indvendige helix. Udløbet er ca. 90% damp (efter masse) og resterende vand adskilles ved at føre det gennem en damp vand seperator. Udstødningsgasserne drejer opad og strømmer ud over klokken, som normalt passerer ekstra helixer, der bruges som en indledende fødevarmer.

Hvad kendetegner en Clayton-generator?

Clayton-dampgenerator ligner Stone-Vapor, men brænderens og strømningsretningerne vendes. Varmespolen monteres i et simpelt cylindrisk hus. I stedet for spiralformede, cylindriske lag er Clayton-spiralerne arrangeret som lag med flade spiraler. 

Vand pumpes ind i de øverste lag og presses nedad. Igen forøges rørdiameteren i trin, når fordampning finder sted. De sidste drejninger danner en enkelt tæt adskilt spiralformet cylinder omkring brænderen som en vandvægsovn og opvarmes af strålevarme. 

Dampudgangen ledes gennem en centrifugalseparator, og der kræves en tør dampkvalitet på 99,5%.

Udover de to beskrevne typer så findes der også en række øvrige typer. Langt de fleste af disse er beslægtede med de ovenstående beskrevne hovedtyper. De to udgør langt de fleste dampgeneratorer på markedet.

    Skriv til os og vi finder den optimale løsning til dig