info@dansk-energi-service.dk
E-mail addresse
+45 75 72 53 11
Telefonnummer

Hvad er et dampanlæg?

Dansk Energi Service > Info > Viden om > Hvad er et dampanlæg?
Dampanlæg

Skoler, virksomheder, vaskeritjenester, bryggerier, fabrikker, alle disse industrier og adskillige andre er afhængige af en eller anden type dampkedelsystem for at levere varme og / eller varmt vand til deres drift.

Imidlertid er ikke alle industrielle dampanlæg ens, og det er kedeltyperne- og størrelserne heller ikke, det er forskelligt fra anlæg til anlæg, da de forskellige fabrikker osv. Har forskellige behov.

Uanset om du installerer et dampanlæg i en splinterny bygning eller udskifter en ældre kedel i et eksisterende dampanlæg, så er der her de grundlæggende ting du skal vide for at tage et informeret valg om, hvad der passer bedst til dine behov.

Et dampanlæg, er et større anlæg sammensat af dampkedler, som monteres med en brænder. Disse dampkedler, kan være forsynet med forskellige fyringsmetoder som f.eks. brændefyr, biomassefyr eller røggasfyr.

Hvad er disse fyringsmetoder egentlig? Et brænderfyr er et helt traditionelt fyr, som er baseret på brænde af træ. Et biomassefyr kører på træflis eller halm, og udnytter kedlens kapacitet langt mere, end et traditionelt brændefyr, dermed også bedre for miljøet.

Derudover er der fyringsanlæg, som kører på røggas. Et dampanlæg er som regel massive enheder, som indgår i et transmissionssystem. Transmissionssystemet er det store forsyningsnet som driver store energimængder over store afstande.

Der bliver produceret damp i kedlerne i anlægget, som tidligere nævnt bliver fyret med træflis, biomasse osv. Dampen bliver så drevet igennem en generator som producerer elektricitet. Herfra udnyttes så en del af dampens energiindhold.

Kontakt os idag!

Hvad er dampvarmeflader?

Damp bliver let distribueret igennem en bygning, det er derfor et praktisk varmeoverførselsmedium, der kan anvendes til en række forskellige opgaver på forskellige lokationer i eksempelvis en bygning.

Anvendelse af damp- og finnede rørspoler til opvarmning af luft kræver omhu og opmærksomhed for at sikre, at spolerne ikke bliver beskadiget af termisk stød – hvilket er en af de mest typiske problemstillinger.

Dampen kondenseres i spiralrørene, da den kondenserer, kollapser volumen drastisk, og derefter dannes der så vand ved dens mætningstemperatur i henhold til det gældende tryk. Dermed induceres (ikke tvinges) damp ind i en spole ved suget, som forårsages, når det kollapser i kondenseret vand.

Problemet, som dampspiraler har, er et af deres reguleringer for at afbalancere forskellige varmebehovskrav. Det er vigtigt at forstå, at når damp kondenserer, frigiver den latent varme forholdsvist konsekvent uanset tryk niveauet.

Når dampstrømmen er indstillet for at reducere varmeeffekten, falder dens kondenseringstemperatur hurtigt til et balancetryk som er under systemets kondensatreturtryk. Derefter ophører det kondenserede vand med at blive drænet fra spolen, og oversvømmelse og underkøling opstår.

Ved konstant omjustering via den automatiske reguleringsventil stiger og falder kondensatniveauet. Hermed kan der opstå et termisk stød. Dette skal selvfølgelig undgås, ellers kan det medføre eventuelle skader på rørene, hvilket det ofte gør.

Hvilke virksomheder vil have gavn af et dampanlæg?

Dampanlæg er idéelle til næsten enhver branche med forskellige dampbehov, herunder f.eks.:

  • Bryggerier og destillerier
  • Mad og drikke virksomheder
  • Kemiske produktionsselskaber / Medicinalindustrien
  • Sundhedsfaciliteter
  • Vasketøjsservice (kan have høje krav, da hoteller og restauranter sender ting til rengøring)
  • Tekstilindustrier
  • Universiteter og skoler
  • Industriel fremstilling (f.eks. Fabrikker, der producerer store genstande som fly og maskiner)

    Skriv til os og vi finder den optimale løsning til dig